LEPINGU JÕUSTUMINE: Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks, kui ostja on saatnud Argadon Capital OÜ-le tellimuse ja Argadon Capital OÜ on talle vastu saatnud tellimuse kinnituse ning ostja on arve tasunud. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.organica4you.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

KAUBA GARANTIITINGIMUSED
Kaupu saab vahetada ainult pakendi defekti avastamisel tarnimise ajal (näiteks, õli voolas välja pudelist).
Palume saata pildid tekkinud defektiga e-mailile order@organica4you.ee koos kauba saaja nimega ning arvelduskonto andmetega.

MÜÜJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui müüja vastava kauba varud on ammendunud.

RAHA TAGASTAMINE

Müüja tagastab tellijale lepingust taganemise korral kauba eest tasutud hinna viivitamata, hiljemalt aga 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest tellija osundatud pangakontole. 

ÜMBERVAHETUS, TAGASTUS

Kui mingil põhjusel ostetud kaup ei sobi, on Teil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Argadon Capital OÜ ei osta tagasi müüdud kaupu. Kauba vahetamise korral tasub tekkivad postikulud klient.  Argadon Capital OÜ tasub kaubavahetamise kulud vaid juhul, kui tekkinud kulutused on meiepoolne eksimus. Allahinnatud tooted ümbervahetamisele ja tagastamisele ei kuulu.

OMANDIRESERVATSIOON

Kuni täieliku tasumiseni kauba eest on kaup müüja omand.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kiki www.organica4you.ee poekülastuse ja ostude käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt. Meie ei avalda neid andmeid kolmandale osapoolele, välja arvatud tellimuste edastamiseks või kui seda nõuab seadusandlus. Soovi korral on võimalik Teie andmed www.organica4you.ee andmebaasist kustutada, sellekohane palve kirjutage info@organica4you.ee

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

Argadon Capital OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Argadon Capital OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Argadon Capital OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Argadon Capital OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Argadon Capital OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Argadon Capital OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

Argadon Capital OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Argadon Capital OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

LÕPPSÄTTED

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Product added to compare.